รับมอบถังขยะ จาก เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับมอบถังขยะ จาก เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อใช้ในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่อไป จึงขอขอบคุณเทศบาลเมืองมาบตาพุด มา ณ โอกาสนี้ด้วย