Author: ryw-nk

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ และคณะ ลงพื้นที่ประชุมผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมี บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT)

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดงานรดน้ำและขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ประเทศไทย(กนอ)

เมื่อวันที่ 10 เมษาย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

การรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ

Read More