ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียนไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากกการทะเลาะวิวาท การเสพยาเสพติดและอาชญกรรมทางเทคโนยี โดยสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง

เมื่อวันที่ 06 กันยา

Read More
GadgetsNewsข่าวสารงานงบประมาณข่าวสารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

รับมอบอุปกรณ์ชุดตรวจ atk หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จากกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ.ระยอง

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read More