ข่าวสารงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

การรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนได้รับรางวัลมาสู่โรงเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านฉาง และโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง

ระหว่างวันที่ 29-31

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

แนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ให้บริการ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองแฟบ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา และโรงเรียนวัดเนินกระปรอก

ระหว่างวันที่ 22-24

Read More