โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านดนตรีไทย เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ความเป็นไทยและมีความสุขในการเรียนรู้

โรงเรียนระยองวิทยาคม

Read more

จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันและห่างไกลยาเสพติด

ได้นำนักเรียนจัดกิจก

Read more

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านดนตรีไทย เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์ความเป็นไทยและมีความสุขในการเรียนรู้

โรงเรียนระยองวิทยาคม

Read more